Thi công kè mềm tạo bãi và trồng, chăm sóc rừng ngập mặn

  • Tender/Procurement
  • Anywhere
  • Posted 2 weeks ago

Overview :

Gói thầu số 04: Thi công kè mềm tạo bãi và trồng, chăm sóc rừng ngập mặn.

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thành phần tỉnh Thừa Thiên Huế “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”.

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ANH SƠN.

Chi tiết nguồn vốn: Vốn ODA và ngân sách tỉnh.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Trong nước/ Quốc tế: Trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện gói thầu: 5 năm.

Thời điểm đóng thầu: 07/04/2024.

Chi tiết tại đường hyperlink: https://muasamcong.mpi.gov.vn/internet/visitor/contractor-selection?p_p_id=egpportalcontractorselectionv2_WAR_egpportalcontractorselectionv2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=regular&p_p_mode=view&_egpportalcontractorselectionv2_WAR_egpportalcontractorselectionv2_render=detail-v2&sort=es-notify-contractor&stepCode=notify-contractor-step-1-tbmt&id=939d5440-9289-46aa-8a93-e096d78ffd84&notifyId=939d5440-9289-46aa-8a93-e096d78ffd84&inputResultId=undefined&bidOpenId=undefined&techReqId=undefined&bidPreNotifyResultId=undefined&bidPreOpenId=undefined&processApply=LDT&bidMode=1_MTHS&notifyNo=IB2400066142&planNo=PL2400042762&pno=undefined&step=tbmt&isInternet=1&caseKHKQ=undefined

UNDP Nation Workplace – VIET NAM

Deadline :

07-Apr-24

To assist us monitor our procurement effort, please point out in your electronic mail the place (globalvacancies.org) you noticed this tender/procurement discover.